Ένταξη του έργου, που θα ολοκληρώσει την κάλυψη του δικτύου τηλεϊατρικής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ένταξη του έργου, που θα ολοκληρώσει την κάλυψη του δικτύου τηλεϊατρικής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1 εκ. ευρώ.