Ένταξη 4 νέων έργων ύδρευσης

Ένταξη 4 νέων έργων ύδρευσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 6 εκ. ευρώ.