Αύξηση της χρηματοδότησης των ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς, της μελισσοκομίας και της αγροδιατροφής

Αύξηση της χρηματοδότησης των ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς, της μελισσοκομίας και της αγροδιατροφής

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 286 χιλ. ευρώ.