Η προσθήκη δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου Νάξου εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου

Η προσθήκη δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου Νάξου εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου

Προϋπολογισμός 422 χιλ. €.