Παρατάθηκε η προθεσμία της πρόσκλησης 82

Παρατάθηκε η προθεσμία της πρόσκλησης 82

Η προθεσμία για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων στον τομέα της καινοτομίας παρατάθηκε έως 28/6/2019.

Δείτε εδώ την αναλυτική τροποποιημένη πρόσκληση.