Προέγκριση δημοπράτησης για την ανάδειξη της ρεματιάς Ψίνθου στη Ρόδο

Προέγκριση δημοπράτησης για την ανάδειξη της ρεματιάς Ψίνθου στη Ρόδο

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 237 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: