Ένταξη εξοπλισμού αστυνομικών υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου για δράσεις οδικής ασφάλειας

Ένταξη εξοπλισμού αστυνομικών υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου για δράσεις οδικής ασφάλειας

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 997 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: