Αύξηση προϋπολογισμού για το έργο "Δίκτυο ύδρευσης Αρκεσίνης Αμοργού"

Αύξηση προϋπολογισμού για το έργο "Δίκτυο ύδρευσης Αρκεσίνης Αμοργού"

Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώθηκε σε 950 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: