Ένταξη έργων προστασίας της παράκτιας ζώνης Καμαρίου Σαντορίνης

Ένταξη έργων προστασίας της παράκτιας ζώνης Καμαρίου Σαντορίνης

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1,8 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: