Προέγκριση δημοπράτησης για το έργο της Ύδρευσης Έξω Γωνιάς Θήρας

Προέγκριση δημοπράτησης για το έργο της Ύδρευσης Έξω Γωνιάς Θήρας

Προϋπολογισμός 927 χιλ. €.

Σχετικά αρχεία