Αύξηση χρηματοδότησης Κέντρων Κοινότητας Άνδρου, Τήνου και Πάρου

Αύξηση χρηματοδότησης Κέντρων Κοινότητας Άνδρου, Τήνου και Πάρου

Ο προϋπολογισμός των 3 Κέντρων Κοινότητας αυξάνεται συνολικά κατά 400 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: