Αύξηση προύπολογισμού για το Γυμνάσιο - Λύκειο Μήλου

Αύξηση προύπολογισμού για το Γυμνάσιο - Λύκειο Μήλου

Γυμνάσιο - Λύκειο Μ¨ηλου

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 311 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία