Έγκριση δημοπράτησης για τις προμήθειες μηχανημάτων στα Νοσοκομεία Ρόδου και Καλύμνου

Έγκριση δημοπράτησης για τις προμήθειες μηχανημάτων στα Νοσοκομεία Ρόδου και Καλύμνου

Το έργο χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό 2,45 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία