Ενίσχυση των δήμων για την ανάπτυξη επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Ενίσχυση των δήμων για την ανάπτυξη επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

eucf

Στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020 για την έρευνα και την καινοτομία» δημιουργήθηκε η πρωτοβουλία European City Facility (EUCF) για την υποστήριξη των δήμων και των τοπικών αρχών της Ευρώπης στην ανάπτυξη επενδυτικών ιδεών για την επιτάχυνση των επενδύσεων σε αειφόρο ενέργεια.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενισχύσει το τοπικό δυναμικό και να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές με εξατομικευμένη, γρήγορη και απλοποιημένη οικονομική υποστήριξη (με τη μορφή εφάπαξ ποσού 60.000 ευρώ) και συναφείς υπηρεσίες που επιτρέπουν στους δήμους της Ευρώπης να αναπτύξουν επιχειρηματικό και οικονομικό σχέδιο και να διευκολύνουν την κινητοποίηση τοπικών επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Με την επιχορήγηση δεν χρηματοδοτούνται άμεσα επενδύσεις αλλά (τεχνικές) μελέτες σκοπιμότητας, νομική, οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση, ανάλυση αγοράς και κινδύνου, καθώς και δραστηριότητες συντονισμού και οργάνωσης.

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ: https://eucityfacility.eu/home.html