Εντάχθηκε το έργο για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου

Εντάχθηκε το έργο για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 3,1 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: