Ένταξη έργων ανακύκλωσης στη Μήλο

Ένταξη έργων ανακύκλωσης στη Μήλο

Αδάμαντας

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 514 χιλ. ευρώ και περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός πράσινου σημείου και δύο γωνιών ανακύκλωσης.

 

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: