Ένταξη κατασκευής γηπέδου 5Χ5 στον Αρτεμώνα Σίφνου

Ένταξη κατασκευής γηπέδου 5Χ5 στον Αρτεμώνα Σίφνου

Αρτεμώνας Σίφνου

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με προϋπολογισμό 349 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία