Επιχορήγηση Υφιστάμενων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Ενημερώνουμε τους δυνητικούς δικαιούχους και κάθε πιθανό ενδιαφερόμενο ότι προδημοσιεύτηκε η πρόσκληση για τη δράση «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας». Η προδημοσίευση έχει καθαρά ενημερωτικό σκοπό και δεν υφίσταται ακόμη ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.

 

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: