Κοινωνική ενσωμάτωση Ρομά

Κοινωνική ενσωμάτωση Ρομά

Χαρούμενα παιδιά Ρομά

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ως αρχή σχεδιασμού για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με τους  Κανονισμούς της νέας προγραμματικής περιόδου και τα προβλεπόμενα για το Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης», εκπονήθηκε (και τίθεται σε διαβούλευση) το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την ένταξη των Ρομά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», με το οποίο επιδιώκεται η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του πληθυσμού Ρομά και η διατύπωση στρατηγικής που αφορά, ανάμεσα σε άλλα:

  • την εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν»
  • την ανάπτυξη υποστηρικτικού πλέγματος κοινωνικής παρέμβασης (στους τομείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας)
  • την ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης

Στη διαβούλευση μετρά η γνώμη όλων. Πάρτε μέρος και εσείς σε αυτήν, μέσω αυτού του συνδέσμου.