Προέγκριση δημοπράτησης για το ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών στη Νάξο

Προέγκριση δημοπράτησης για το ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών στη Νάξο

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 640 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία