Προέγκριση δημοπράτησης για τη νέα μονάδα αφαλάτωσης στα Φηρά

Προέγκριση δημοπράτησης για τη νέα μονάδα αφαλάτωσης στα Φηρά

Φηρά

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 2,7 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: