Προέγκριση δημοπράτησης για την αφαλάτωση στο Μαράθι

Προέγκριση δημοπράτησης για την αφαλάτωση στο Μαράθι

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 220 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία