Προέγκριση δημοπράτησης για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χώρας Ίου

Προέγκριση δημοπράτησης για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χώρας Ίου

Ίος

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 285 χιλ. ευρώ.