Προέγκριση δημοπράτησης για την ψηφιακή εφαρμογή ανάδειξης του πολιτιστικού κεφαλαίου Νάξου

Προέγκριση δημοπράτησης για την ψηφιακή εφαρμογή ανάδειξης του πολιτιστικού κεφαλαίου Νάξου

Νάξος

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με 125.300 ευρώ.

Σχετικά αρχεία