Προέγκριση δημοπράτησης για την ρομήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ρόδου

Προέγκριση δημοπράτησης για την ρομήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ρόδου

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 682 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: