Προέγκριση δημοπράτησης για τον εξοπλισμό των αστυνομικών υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου

Προέγκριση δημοπράτησης για τον εξοπλισμό των αστυνομικών υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με 1 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία