Προέγκριση δημοπράτησης για τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου Σύρου

Προέγκριση δημοπράτησης για τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου Σύρου

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 436.500 ευρώ.

Σχετικά αρχεία