Πρόσκληση για χρηματοδότηση θέσεων σε παιδικούς σταθμούς

Πρόσκληση για χρηματοδότηση θέσεων σε παιδικούς σταθμούς

Όπως και την προγραμματική περίοδο (2007-2013), το ΕΣΠΑ 2014-2020 στηρίζει οικονομικά τους γονείς, μέσω της χρηματοδότησης θέσεων σε παιδικούς σταθμούς και συναφείς δομές. Στόχος είναι η διευκολύνση του γονέα -συνήθως της μητέρας- στην εργασία.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καλεί τους Φορείς / Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία καθώς και τους ωφελούμενους να υποβάλουν σχετικό αίτημα. Η πράξη θα υλοποιηθεί ως τις 31 Αυγούστου 2016 και έχει συνολικό προϋπολογισμό (για όλη τη χώρα) 184 εκ. €. Εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ως προθεσμία για υποβολή προτάσεων από τους Φορείς, έχει τεθεί η 31η Ιουλίου 2015. Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από τις 8 ως τις 18 Αυγούστου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη συνημμένη -περιληπτική- ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ ή κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την πλήρη πρόσκληση, μαζί με έγγραφο αίτησης και παραρτήματα.

Σχετικά αρχεία