Σύσταση Μητρώου επαληθευτών

Σύσταση Μητρώου επαληθευτών

H Ειδική Yπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» συστήνει Μητρώο Επαληθευτών - Ελεγκτών για την επαλήθευση των δαπανών των έργων των Ελλήνων Δικαιούχων, σύμφωνα με το αρθ.125, του Καν. 1303/2013 και το αρθ.23, του Καν. 1299/2013. 

Η επαλήθευση δαπανών αφορά στα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Προγράμματα "Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020", "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020", "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020", "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020", "Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020" και "Βαλκανική–Μεσόγειος 2014-2020" (BalkanMed).

Η επόμενη καταληκτική ημερομηνία  υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Επαληθευτών – Ελεγκτών είναι η 30η/09/2019».

https://interreg.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1/%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%cf%8e%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b7%ce%b8%ce%b5%cf%85%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%84%cf%8e/, και τροποποίηση της ΥΑ επαληθευτών

https://interreg.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1/%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%85%cf%80/