Ενημερωτική εκδήλωση για την προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων

Ενημερωτική εκδήλωση για την προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση στη Ρόδο, την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 στις 17:00 (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου, Περιφερειακό Μέγαρο, Πλατεία Ελευθερίας), με θέμα την προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων για υποβολή και χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την «Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Οι προτάσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν στόχο:

  • την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία,
  • την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
  • τη στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.000.000 € και η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι έως τις 31/05/2019.

Η συνάντηση είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή, ερευνητικό φορέα και σύμβουλο επιχειρήσεων.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: