ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

11
Απρ 17
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης και το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.
5
Απρ 17
Ενημερώνουμε τους δυνητικούς δικαιούχους των προσκλήσεων ΝΑΙΓ 44, ΝΑΙΓ 45, ΝΑΙΓ 46 ότι στα συνημμένα έγγραφα των προσκλήσεων προστέθηκε το υπ. αριθ. 30 "Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα". Το υπόδειγμα αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όσοι εκ των δυνητικών δικαιούχων πρόκειται να...
4
Απρ 17
Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1,8 εκ. ευρώ.
27
Μαρ 17

Εκδήλωση με τίτλο «Το Νότιο Αιγαίο γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα της Μουσικής» στο πλαίσιο της επικοινωνιακής καμπάνιας Europe In My Region.
Άγιος Γεώργιος
27
Μαρ 17

Εκδήλωση με τίτλο «Το Νότιο Αιγαίο γιορτάζει την Ημέρα της Ευρώπης» στο πλαίσιο της επικοινωνιακής καμπάνιας Europe In My Region.
Παναγία του Κάστρου
27
Μαρ 17
Ανακοινώνεται ότι η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την ολοκλήρωση, βελτίωση ή/και αναβάθμιση των λιμενικών συνδέσεων των μικρών νησιών της Περιφέρειας (με κωδικό ΝΑΙΓ 36) τροποποιήθηκε ως προς την προθεσμία υποβολής των προτάσεων, η οποία παρατάθηκε ως τις 28/4/2017.
24
Μαρ 17
Ο Περιφερειάρχης  κ. Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού», για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».Η πρόσκληση απευθύνεται...
17
Μαρ 17
Προκηρύχθηκε η Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).Βασικός στόχος της...
17
Μαρ 17
Στο πλαίσιο της εκ των υστέρων δημοσιότητας που προβλέπεται στο άρθρο 8 της Υπουργικής Απόφασης περί "Καθορισμού των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους" (αρ. πρωτ./ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010) αναρτάται πίνακας με τις...

Σελίδες