Νέα

Προβολή 81 με 100 από 548

Η προθεσμία για την υποβολή του αιτήματος επαλήθευσης-πιστοποίησης παρατείνεται έως τις 29/10/2021.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 285 χιλ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 236 χιλιάδες ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο έργων που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα φτάνει τα 1,8 εκ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 345 χιλ, ευρώ.

Η υποβολή θα πρέπει να γίνει εντός 5 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.

Με τη νέα αυτή αύξηση, ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται στο 1 εκ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του έργου διπλασιάζεται με την αύξησή του σε 4,6 εκ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 950 χιλ. ευρώ.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους Δήμους και αφορά επιχειρησιακά σχέδια για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων

Εγχειρίδιο με τα σημεία προσοχής.